SZKOLENIA

Szanowni Państwo,

podnoszenie kwalifikacji oraz umożliwienie rozwoju zawodowego lekarzy skupionych wokół Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz innych specjalizacji medycznych są nieodłącznymi elementami przyjętej strategii edukacyjnej Fundacji PTChO.

Oferta edukacyjna Fundacji opiera się na trzech filarach. Jest to organizacja zjazdów naukowych; opracowywanie i realizacja kursów/warsztatów oraz produkcja webinarów. To co łączy wszystkie te działania to praktyczna zawartość programowa odpowiadająca zapotrzebowaniom zarówno ich Uczestników, jak i Sponsorów wydarzeń.

To co wyróżnia Fundację PTChO spośród konkurencji w obszarze organizacji projektów edukacyjnych to bezpośredni dostęp do najlepszych, nie tylko w Polsce ale i na świecie, wykładowców skupionych wokół Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Dodatkowo współpracujemy z prelegentami innych Towarzystw medycznych. Dzięki temu nasze projekty charakteryzują się interdyscyplinarnością nauk, a to bezpośrednio przekłada się na ich jakość i zainteresowanie ze strony Uczestników.

Należy podkreślić, że jako Fundacja PTChO posiadamy własną bazę danych chirurgów onkologów w Polsce (członków PTChO) oraz spersonalizowane kanały komunikacji z nimi, a to przekłada się na zagwarantowanie Sponsorom projektów edukacyjnych dedykowanych Uczestników szkoleń.

Zapraszam Państwa do skorzystania
z oferty edukacyjnej Fundacji PTChO

Sebastian Drobczyński
Prezes Fundacji PTChO

POZNAJ NASZE DOTYCHCZASOWE REALIZACJE

GENETYKA NOWOTWORÓW I RAK PIERSI

09.06.2022 | START: 17:00

WARSZTATY MEDYCZNO-PRAWNE - CZ. II

03.03.2022 | START: 19:00