CZWARTEK, 10 CZERWCA 2021 | 18:30

Współczesna ścieżka
diagnostyczno-terapeutyczna chorych
na czerniaka – rola chirurga onkologa

ZACZYNAMY ZA:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

STRONA WWW
FUNDACJI
PTChO

Webinar powstał dzięki grantowi edukacyjnemu

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy 10 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 18.30 do udziału w webinarium organizowanym przez Fundację Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej pod merytorycznym patronatem PTChO i jego sekcji Akademia Czerniaka „Współczesna ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna chorych na czerniaka – rola chirurga onkologa”.

Oferujemy unikalne, interaktywne spotkanie dla kilku specjalności medycznych, zajmujących się diagnostyką i leczeniem czerniaka z udziałem wielodyscyplinarnego zespołu ekspertów – krótka forma, ale bogata w treść.

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

dr Jacek Kargul
Prezes Fundacji PTChO

WEŹ UDZIAŁ W WEBINARZE

AGENDA WEBINARU

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski oraz dr hab. n. med. prof. nadzw. KAAFM Wojciech Wysocki

18:30 – 18:50 | PROFILAKTYKA I WCZESNA DIAGNOSTYKA CZERNIAKA
dr n. med. Monika Słowińska

18:50 – 19:10 | DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORYCH NA CZERNIAKI CZ. 1 – OGNISKO PIERWOTNE I BIOPSJA WĘZŁÓW WARTOWNICZYCH
dr hab. n. med. prof. nadzw. KAAFM Wojciech Wysocki

19:10 – 19:30 |DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORYCH NA CZERNIAKI CZ. 2
– POSTĘPOWANIE Z PRZERZUTAMI DO WĘZŁÓW CHŁONNYCH ORAZ PRZERZUTAMI IN TRANSIT

Prof. dr hab.n. med. Piotr Rutkowski

19:30 – 19:50 | LECZENIE SYSTEMOWE – OGÓLNE ZASADY DLA CHIRURGA ONKOLOGA
dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk

19:50 – 20:10 | DYSKUSJA

Prelegenci

Prof. dr hab.n. med. Piotr Rutkowski

dr hab. n. med. Wojciech Wysocki

dr n. med.
Monika Słowińska
dr n. med. Hanna
Koseła-Paterczyk