ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W BEZPŁATEJ KONFERENCJI
18 MAJA 2024 | 09:00 – 13:00
SALA BIBLIOTEKI NIO
GARNCARSKA 11, KRAKÓW

PATRONAT NAUKOWY

PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER WYDARZENIA

ORGANIZATOR

Fundacja Ptcho Logo

Szanowni Państwo,

Kontakt pacjenta z opieką zdrowotną to nadzieja na wyzdrowienie i powrót do pełni sił. Z drugiej strony z diagnostyką i leczeniem, a nawet z profilaktyką chorób łączą się ryzyka różnych zdarzeń niepożądanych. Niektóre z nich jak na przykład siniec powstały po zastrzyku domięśniowym są zaniedbywane w dłuższej perspektywie zdrowotnej, a inne jak powikłania septyczne po operacji mogą nawet prowadzić do śmierci. W każde działanie z organizmem ludzkim wpisane jest ryzyko zdarzeń, których nie można przewidzieć ani nie można im zapobiec. W medycynie są niekorzystne zdarzenia, które występują pomimo zachowania wszystkich wymaganych procedur i całej staranności. Są natomiast szkody dla pacjenta, którym można by było zapobiec poprzez działania na różnym poziomie ochrony zdrowia. Dotyczy to interwencji w skali globalnej, narodowych systemów opieki zdrowotnej, czy w końcu w przychodni lub przy łóżku pacjenta. Od wielu lat Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) prowadzi projekt mający na celu ograniczenie zdarzeń w opiece zdrowotnej, w których pacjent doznaje uszczerbku zdrowia. W pracach brali udział przedstawiciele rządów większości krajów, w tym Polski. W roku 2021 opublikowano dokument będący planem działań na lata 2021-2030 zatytułowany „Towards eliminating avoidable harm in healthcare”. Stanowi on opis działań, które mają podnieść bezpieczeństwo pacjenta. Działania te powinny być podejmowane przez WHO, przez rządy poszczególnych państw, instytucje rządowe i placówki opieki zdrowotnej. Ta ostatnia grupa dotyczy zarówno poziomu podstawowej opieki zdrowotnej, jak i wysokospecjalistycznych szpitali. Kolejną grupę stanowią tzw. interesariusze, do których zaliczono organizacje pozarządowe, przemysł, uczelnie medyczne, towarzystwa naukowe, ale też organizacje pacjenckie i samych pacjentów wraz z rodzinami.

Leczenie chorych na nowotwory wymaga najczęściej stosowania agresywnych metod leczenia, lub metod niosących ze sobą często skutki uboczne. Chirurgia nowotworów to w wielu wypadkach zabiegi rozległe, wielogodzinne, o wysokim stopniu skomplikowania, które przeprowadzane są u poważnie chorych. Często pacjenci onkologiczni przed zabiegiem przeszli już radioterapię lub chemioterapię albo byli poddani obu tym metodom leczenia. Chirurgia onkologiczna jest dziedziną, gdzie ryzyko zdarzeń niepożądanych jest wysokie. Dlatego grupa chorych na nowotowory wydaje się szczególnie narażona na powikłania, a rozwinięcie się powikłań często uniemożliwia skuteczne leczenie nowotworu. Fundacja PTCHO posiadając doświadczenie w organizowaniu wydarzeń edukacyjnych on-line i na żywo, a jednocześnie mając dostęp do szeregu specjalistów z dziedzin onkologicznych jest szczególnie predysponowana do edukacji również pacjentów i ich rodzin.

Plan WHO do roku 2030 jako czwarty cel strategiczny określił wzmocnienie roli pacjentów i ich zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa. Ma się to odbywać poprzez wciągnięcie pacjentów i organizacji pacjenckich w tworzenie  wytycznych, regulacji prawnych jak też programów wdrażania bezpieczeństwa. Kolejną strategią jest sięganie do doświadczeń pacjentów, zwłaszcza tych którzy doznali szkód w kontakcie z opieką zdrowotną. Również ważna jest edukacja i wsparcie liderów działań na rzecz bezpieczeństwa i stworzenie atmosfery otwartości i przejrzystości w relacjach ochrony zdrowi  pacjentami. Zawarta w tym celu strategicznym strategia 4.5  wprost nazywa się „Dostarczanie informacji i działania edukacyjne wobec pacjentów i ich rodzin w celu wciągnięcia ich w dbanie o własne bezpieczeństwo, a w konsekwencji wzmocnienie roli pacjenta w podejmowaniu decyzji o swoim zdrowiu i leczeniu”.

Ten właśnie cel strategiczny jest podstawą, na której opieramy projekt informacyjno-edukacyjny konferencji przygotowanej specjalnie dla Państwa i zat. „Jak bezpiecznie przejść przez leczenie onkologiczne?”

 Z poważaniem,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski oraz prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik
Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

PROGRAM KONFERENCJI

09:00 – 09:15 | Otwarcie Konferencji  

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski – Prezes PTCHO
Sebastian Drobczyński – Prezes Fundacji PTChO
Danuta Ochał – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Unicorn


CZĘŚĆ 1

Co powinienem wiedzieć? Jak najlepiej przygotować się do:

09:15 – 09:30 | Chemioterapii – dr n. med. Anna Kornaś

09:30 – 09:45 | Radioterapii – dr n. med. Krzysztof Małecki

09:45 – 10:00 | Zabiegu operacyjnego – dr Katarzyna Krzesiwo

CZĘŚĆ 2

10:00 – 10:15 | Jak pacjent może sam o siebie zadbać podczas leczenia onkologicznego?
– mgr Beata Pachońska, psychoonkolog

10:15 – 10:30 | Kiedy pacjent powinien skorzystać z porady psychologa?
– mgr Beata Pachońska, psychoonkolog

10:30 – 10:45 | Jak sprawować opiekę nad chorym po operacji?
– dr n. med. Urszula Olszewska

CZĘŚĆ 3

11:15 – 11:30 | Co to jest badanie kliniczne w onkologii i czy warto w nich brać udział?
dr n. med. Joanna Streb

11:30 – 11:45 | Bezpieczne leczenie przeciwbólowe u chorego z nowotworem

11:45 – 12:00 | Rola rodziny, środowiska domowego oraz organizacji pacjenckich dla pacjenta onkologicznego
dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, Prof. UMLUB

CZĘŚĆ 4

12.00 – 13.00 | Dyskusja panelowa
Udział wezmą:
dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, Prof. UMLUB, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoonkolog
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, chirurg onkolog
dr n. med. Krzysztof Małecki, radioterapeuta
mgr Beata Deka, dyrektor przychodni specjalistycznej, pielęgniarka onkologiczna

PRELEGENCI

mgr Danuta Ochał

dr n. med. Anna Kornaś

dr Katarzyna Krzesiwo

mgr Beata Pachońska

dr n. med.
Urszula Olszewska

dr n. med. Joanna Streb

dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, Prof. UMLUB

mgr Beata Deka

prof. dr hab. n. med.
Andrzej Rutkowski

 

Sebastian Drobczyński

dr n. med.
Krzysztof Małecki

 

prof. dr hab. n. med.
Antoni Szczepanik

INFORMACJE O PRELEGENTACH

Tytuł
mgr Danuta Ochał

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Unicorn, współzałożycielka Stowarzyszenia Unicorn i Fundacji Unicorn. Specjalista ds. finansowych i księgowych z wieloletnim stażem. Od początku działania Stowarzyszenia i Fundacji prowadzi księgowość, w tym wszystkich otrzymywanych dotacji.

mgr Beata Pachońska

Psycholog z 30-letnim doświadczeniem, psychoonkolog z 13-letnim doświadczeniem. Prowadzi warsztaty, szkolenia, konsultacje i indywidualne sesje psychologiczne. Od 1997 prowadzi Pracownię Psychologii Praktycznej. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Unicorn od 2011 r.P

sycholog z 30-letnim doświadczeniem, psychoonkolog z 13-letnim doświadczeniem. Prowadzi warsztaty, szkolenia, konsultacje i indywidualne sesje psychologiczne. Od 1997 prowadzi Pracownię Psychologii Praktycznej. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Unicorn od 2011 r.

dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, Prof. UMLUB

Kierownik Zakładu Psychologii Katedry Psychospołecznych Aspektów Medycyny UM w Lublinie, Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych UMLUB. Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkolog, konsultant PTP w zakresie psychologii klinicznej dziecka chorego somatycznie, przewodnicząca Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego dwóch kadencji (2016-2023). Pracuje jako psycholog kliniczny w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie, autorka Programu wspomagania psychospołecznego dzieci z chorobą nowotworową, współautorka książek „Dziecko z chorobą nowotworową”, „Przejść przez chorobę nowotworową dziecka” oraz monografii i artykułów naukowych z zakresu opieki psychologicznej nad dzieckiem leczonym z powodu choroby nowotworowej.

Organizuje spotkania robocze dla psychologów zatrudnionych w ośrodkach onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce, prowadzi szkolenia dla pielęgniarek, psychologów, lekarzy POZ z zakresu komunikacji z pacjentem, z zagadnień psychoonkologicznych. Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci i młodych osób chorujących na nowotwory. Od 1991 r zaangażowana jest w pracę zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie.

Główne zainteresowania: adaptacja dzieci i młodzieży do choroby przewlekłej, wspomaganie rozwoju dzieci przewlekle chorych, następstwa psychospołeczne chorób przebiegających z zagrożeniem życia, jakość życia młodych dorosłych po przebytej w dzieciństwie chorobie nowotworowej.

mgr Beata Deka

Dyrektor Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie. Od wielu lat związana z olsztyńską ochroną zdrowia, szczególnie z promocją zdrowia i profilaktyką. Absolwentka studiów pielęgniarskich, ze specjalizacją — pielęgniarstwo onkologiczne. Ponadto absolwentka studiów podyplomowych z zakresu kontroli, nadzoru oraz audytu w administracji publicznej, a także menadżera w ochronie zdrowia. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych „Executive MBA — Zarządzanie w ochronie zdrowia”. Wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Audytor Systemu Zarządzania Jakością 9001:2015. Powołana przez Prezydenta Olsztyna członkini zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy domowej i zespołu opracowującego strategię rozwoju miasta Olsztyna +2030. Zdobywczyni tytułu „Kobieta z Charakterem”.

Sebastian Drobczyński

Prezes Fundacji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Ekspert ds. wizerunku i komunikacji kryzysowej. Praktyk z ponad 27-letnim doświadczeniem w obszarze kreowania wizerunku osób, firm, NGO, podmiotów państwowych i samorządowych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
Prowadzi skuteczne kampanie wizerunkowe. Autor strategii walki z hejtem oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych. (Współ)Autor książek i artykułów. Twórca kampanii wizerunkowych, informacyjno-promocyjnych dla firm, partii politycznych i podmiotów samorządowych.
Konsultant i ekspert zewnętrzny firm, organizacji, PES, instytucji samorządowych w obszarze tworzenia strategii wizerunkowych, rozwoju kapitału ludzkiego oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Doradca partii politycznych i polityków.
Jako wykładowca akademicki i praktyk prowadzi zajęcia z słuchaczami studiów podyplomowych między innymi dla takich uczelni jak: Collegium Da Vinci (dawna: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uniwersytet WSB Merito, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Autor programu i kierownik merytoryczny Studiów Podyplomowych Kreowanie wizerunku na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Poznaniu. Komentator wydarzeń dla mediów, w tym między innymi: Polsat News, TVN24, TVP S.A., Onet, WirtualneMedia, WTK (Wielkopolska Telewizja Kablowa), Press.pl, Polskie Radio24; Radio Poznań, Radio Szczecin, Halo Radio, Radio Zet, Radio RMF, Gazeta Pomorska, Gazeta Wyborcza, Głos Wielkopolski, Newsweek Polska, Press, Rzeczpospolita.

prof. dr hab n. med. Antoni Szczepanik

Prof. dr hab n. med. Antoni Szczepanik jest specjalistą chirurgii
ogólnej i chirurgii onkologicznej, posiada też europejską
specjalizację z chirurgii ogólnej. Obecnie jest p.o. Kierownikiem
III Katedry Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej Onkologicznej
i Geriatrycznej Collegium Medicum UJ. Jest absolwentem Akademii
Medycznej w Krakowie. W latach 1989- 2022 związany z I Katedrą
Chirurgii CMUJ. Od 2016 pełnił funkcje zastępcy kierownika Kliniki
chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Onkologicznej i
Transplantologii CMUJ. Kształcenie w zakresie chirurgii onkologicznej
odbył w Kinice Chirurgii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii
oddział W Krakowie. Główne zainteresowania to nowotwory przewodu
pokarmowego, nowotwory endokrynologiczne, immunoterapia nowotworów.
Pasjonuje się fotografią i podróżami

LOKALIZACJA

Sala biblioteki
———————

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
———————
ul. Garncarska 11,
31-115 Kraków.

%