ZARZĄD

Sebastian Drobczyński

Sebastian Drobczyński

Prezes Zarządu

dr hab. n.med. Dawid Murawa, prof. UZ

dr hab. n.med. Dawid Murawa, prof. UZ

Członek Zarządu

Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki

Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
  • dr n. med. Sławomir Mazur
  • dr n. med. Katarzyna Bielawska
  • dr n. med. Tomasz Olesiński
Rada Fundacji
  • Prof. dr hab. n.med. Andrzej Rutkowski
  • Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
  • dr n. med. Michał Jankowski
  • Prof. dr hab. n.med. Wojciecha Zegarski
  • Prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik
  • Mec. Hanna Rubaszewska