ZARZĄD

dr Jacek Kargul, MBA

dr Jacek Kargul, MBA

Prezes Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Józef Kładny

Prof. dr hab. n. med. Józef Kładny

Członek Zarządu

Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki

Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
 • dr n. med. Sławomir Cieśla
 • dr n. med. Tomasz Naze
 • dr n. med. Mirosław Halczak
Rada Fundacji
 • Prof. dr hab.n. med. Arkadiusz Jeziorski
 • Prof. dr hab.n. med. Wojciech Zegarski
 • Prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki
 • dr hab. n. med. Dawid Murawa
 • Prof. dr hab.n. med. Andrzej Rutkowski
 • Prof. dr hab.n. med. Piotr Rutkowski
 • Dr n. med. Michał Jankowski
 • Mec. Hanna Rubaszewska