WTOREK, 23 LUTEGO 2021 | 16:00

Co nowego w diagnostyce i leczeniu

chorych na nowotwory tarczycy?

ZACZYNAMY ZA:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

STRONA WWW
FUNDACJI
PTChO

PARTNERZY WEBINARU

Szanowni Państwo,

Obecnie rak tarczycy przestał już być nowotworem rzadkim. Ze względu na rozwój nowoczesnej diagnostyki, szeroką dostępność do badań USG i biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej obecnie jest on jednym z częściej rozpoznawanych nowotworów (w Polsce zachorowalność na raka tarczycy u kobiet, przekroczyła zachorowalność na raka szyjki macicy). Na świecie coraz częściej mówi się o tzw.: „epidemii raka tarczycy”.

Jednocześnie, na przestrzeni ostatnich lat, bardzo wiele zmieniło się w zasadach postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w tym nowotworze, dlatego też chcielibyśmy przybliżyć Państwu zarówno problematykę nowoczesnej diagnostyki (cytologicznej, histopatologicznej czy molekularnej), jak również aktualne zasady leczenia chirurgicznego oraz uzupełniającego w nowotworach tarczycy.

Zaproszeni Wykładowcy należą do grona bardzo doświadczonych ekspertów – praktyków, stąd  gorąco zapraszając do wzięcia udziału w tym wydarzeniu naukowym, zachęcamy do bardzo szerokiego udziału w dyskusji.

prof.nadzw. dr hab. n. med Agnieszka Czarniecka
Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii
im. M. Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Gliwicach

prof.nadzw. dr hab. n. med ​Dawid Murawa
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

 

WEŹ UDZIAŁ W WEBINARZE

AGENDA WEBINARU

16:00 – 16:10 | PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW
dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka | dr. hab. n med. Dawid Murawa

16:10 – 16:30 | NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA CYTOLOGICZNA
ZMIAN OGNISKOWYCH TARCZYCY – MOŻLIWOŚCI I PUŁAPKI.

dr Ewa Stobiecka

16:30 – 16:50 | JAK BIOLOG MOLEKULARNY MOŻE WSPOMÓC PATOLOGA I KLINICYSTĘ
– AKTUALNE ZASTOSOWANIE TESTÓW MOLEKULARNYCH W DIAGNOSTYCE NOWOTWORÓW TARCZYCY

dr hab. n med. Małgorzata Oczko-Wojciechowska

16:50 – 17:10 | NOWE ROZPOZNANIA PATOLOGICZNE (NIFTP, WDTUMP, FTUMP)
ORAZ PODTYPY HISTOPATOLOGICZNE RAKA BRODAWKOWATEGO – PROBLEM DLA PATOLOGÓW I KLINICYSTÓW
dr hab. n. med.  Ewa Chmielik

17:10 – 17:30| LECZENIE OPERACYJNE NOWOTWORÓW TARCZYCY
– ZAKRES I WSKAZANIA W 2021 R. I W PRZYSZŁOŚCI

Dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka, prof. NIO

17:30 – 17:50 | LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE W RAKACH TARCZYCY W 2021 R. I W PRZYSZŁOŚCI
dr hab. n. med. Daria Handkiewicz- Junak, prof. NIO

17:50 – 18:10 | INHIBITORY KINAZ W TERAPII CHORYCH NA RAKA TARCZYCY – BILANS ZYSKÓW I STRAT
dr hab. n. med. Jolanta Krajewska

18:10 – 18:30 | PYTANIA DO EKSPERTA
prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb i Wykładowcy

Prelegenci

dr hab. n. med.
Dawid Murawa
dr hab. n. med.
Agnieszka Czarniecka
dr Ewa Stobiecka
dr hab. n med.
Małgorzata Oczko-Wojciechowska
dr hab. n. med.
Ewa Chmielik
dr hab. n. med.
Daria Handkiewicz- Junak
dr hab. n. med.
Jolanta Krajewska
prof. dr hab. n. med.
Barbara Jarząb

MATERIAŁY PROMOCYJNE OD PARTNERÓW WEBINARU