AKTUALNOŚCI

4. Chirurgia w Onkologii – Polski konsensus leczenia chorych na raka trzustki

21 listopada, 2023

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i własnym gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką nowotworów trzustki do udziału w konferencji pt. Polski konsensus leczenia chorych na raka trzustki, która odbędzie się w Krakowie 7-9 grudnia 2023 r.

W ciągu ostatniego półwiecza odnotowano znaczący wzrost zapadalności na raka trzustki. Niestety przy stosunkowo wysokiej częstości występowania, rokowanie w przypadku tego typu nowotworu nadal pozostaje szczególnie niekorzystne. Niespecyficzne objawy i brak odpowiedniej świadomości chorych przyczyniają się do opóźnionego rozpoznania. Rozproszenie systemu opieki zdrowotnej w sposób ograniczający dostęp do specjalistycznych ośrodków oferujących możliwość skojarzonego leczenia utrudnia z kolei możliwość osiągnięcia optymalnego efektu terapeutycznego. Przytoczone fakty powodują, że rak trzustki staje się pod wieloma względami narastającym wyzwaniem współczesnej onkologii.

Dynamicznie zmieniająca się wiedza medyczna wymaga systematycznej aktualizacji w oparciu o najnowsze wyniki badań. Planowana konferencja jest podsumowaniem długotrwałych działań mających na celu poprawę wyników leczenia chorych na raka trzustki. Spotkanie uznanych w Polsce autorytetów reprezentujących specjalności medyczne zaangażowane w proces leczenia tego nowotworu stanowi kolejny etap opracowania polskiego konsensusu dotyczącego leczenia chorych na raka trzustki. Liczne wykłady adresowane do lekarzy rodzinnych oraz rezydentów i młodych specjalistów stwarzają natomiast unikalną możliwość dostosowania posiadanej wiedzy do najbardziej aktualnych standardów.

Jestem głęboko przekonany, że planowana konferencja będzie doskonałym forum służącym wymianie doświadczeń zawodowych i naukowych lekarzy różnych specjalności. Opracowany w ramach konferencji konsensus będzie natomiast stanowił istotny punkt odniesienia dla wszystkich mających na celu poprawę wyników leczenia chorych na raka trzustki.

STRONA WYDARZENIA
PROGRAM WYDARZENIA – PLIK PDF

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologiczne

Dr hab. n. med. Marek Sierżęga, prof. UJ
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego