Dostęp do filmu ograniczony jest wyłącznie dla osób upoważnionych
do wystawienia recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Wyrażając zgodę na otworzenie filmu, oświadczasz, że spełniasz w/w kryteria.